هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


تخفیف هزینه شرکت در همایش جهت دانشجویان جامی

کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی جامی جهت ثبت نام در همایش می توانند از تخفیف 65 درصدی بهره ببرند.