هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


تاریخ شروع ثبت نام 8 مهر ماه 1397

تاریخ آخرین فرصت ثبت نام 11 آذر ماه 1397

تاریخ برگزاری همایش ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷